BIBLIOTEKA G14

Biblioteka G14 to przestrzeń kreatywna domu dla twórczych, podejmujących wyzwania i podążających za rozwojem ludzi. Dla tych, których praca będzie w obecnych czasach częścią ich codziennego życia w domowym otoczeniu. To z myślą o nich tworzymy indywidualne przestrzenie, które sprzyjają efektywnej pracy, skupieniu oraz uwalniają intelektualny potencjału i twórcze możliwości. Estetyka i funkcjonalność oraz koncepcja i konstrukcja biblioteki G14 wywodzą się z okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdy dobre rzemiosło, staranność wykonania i dyscyplina projektowa były podstawą tworzenia indywidualnych zabudów w powstających wtedy domach i mieszkaniach w stylu funkcjonalnym. Trzy poziomy zabudowy meblowej wynikają z zaprojektowania mebla pod sam sufit do pełnej wysokości pomieszczenia. Brak gzymsów, czytelne i przejrzyste podziały konstrukcyjne i proste fronty wprowadzają w minimalistyczną estetykę, która wymaga doskonałej jakości i techniki pracy stolarskiej. Piękne miejsce, w którym pracujemy, myślimy, planujemy i rozwijamy się to nasze sanktuarium względem niespokojnego świata, to przestrzeń pełna światła i harmonii, ładu i ciszy. Miejsce, gdzie ku radości naszych zmysłów w przeszklonych gablotach widzimy nasze ukochane przedmioty, książki i albumy, najbliższe naszemu sercu zbiory i pamiątki rodzinne, kolekcje ceramiki i szkła, artefakty i obiekty przywołujące na myśl nasze odwiedziny w muzeach, wędrówki po targach i antykwariatach z czasów podróży. W tych trudnych czasach warto by piękno było blisko, na wyciągniecie dłoni. Potem, gdy trudne czasy miną piękno pozostanie z nami.