Aby uzyskać informacje dotyczące zamówienia mebli kuchennych, bibliotek i zabudów meblowych w naszej firmie zachęcamy Państwa do przesłania na nasz adres mailowy studio@fabrykawnetrz.com.pl planu pomieszczeń oraz określenia zakresu prac i stylistyki planowanej realizacji. Nasz zespół przygotuje wstępną ofertę i w trakcie uzgodnionej wcześniej wizyty z przyjemnością ją Państwu zaprezentujemy. W trakcie spotkania z projektantem, znającym świetnie zagadnienia związane z indywidualnym projektowaniem skonkretyzują się wymagania co do stylistyki, funkcjonalności, wyboru materiałów, wyposażenia oraz sprzętu AGD. Pozwoli to przedstawić Państwu wstępną wycenę realizacji. W przypadku przyjścia bez wcześniejszego umówienia nasz personel dołoży starań, aby udzielić kompetentnych i rzeczowych informacji.

Jeżeli zaakceptują Państwo wstępną ofertę cenową, nasz projektant w oparciu o przyjęte wraz z Państwem w trakcie spotkania uzgodnienia wykona dla Państwa projekt wstępny. Jednorazowy koszt wstępnego projektu, który poprzedzi wizyta projektanta w Państwa domu wynosi dla kuchni -1500 zł brutto, dla bibliotek i dowolnej innej przestrzeni -1000 zł brutto ( w przypadku dalszych lokalizacji niż do 50 km od Warszawy- doliczamy koszt dojazdu).

GDY UMOWA Z PAŃSTWEM NA WYKONANIE MEBLI ZOSTANIE PODPISANA KOSZT PROJEKTU ZOSTANIE ODLICZONY OD WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

zawiera:

  • rzut z góry projektowanego pomieszczenia z funkcjonalnym rozplanowaniem mebli i sprzętami AGD ( w przypadku kuchni ) lub/i proponowanym układem mebli dla innych przestrzeni w skali 1:20
  • widoki ścian zawierające koncepcję stylistyczną i funkcjonalną w skali 1:20
  • w przypadku kuchni zostaną wyznaczone na planie właściwe miejsca przyłączy elektrycznych, gazowych i hydraulicznych.
  • ofertę na sprzęt AGD i propozycję wyposażenia technicznego w kuchni.

Powyższy projekt wstępny zawiera wszystkie informacje potrzebne na tym etapie pracy projektowej do podejmowania przez Państwa wszelkich decyzji, a dla nas stanowi podstawę ostatecznej wyceny. Projekt nie zawiera szczegółowych rysunków dotyczących rozwiązań technologicznych, przekrojów, rozrysowanych detali oraz wartości i miar niezbędnych dla produkcji. W tym sensie projekt wstępny nie jest projektem techniczno – wykonawczym. Projekt techniczno – wykonawczy, do momentu podpisania umowy i wpłacenia przez Państwa zaliczki pozostaje własnością Fabryki Wnętrz i nie jest Państwu wydawany.

Aby Kuchnia, Biblioteka, czy inne Zabudowy Meblowe spełniały Państwa oczekiwania i marzenia, zanim umowa zostanie ostatecznie podpisana odbywamy wspólnie niezbędną ilość spotkań konsultacyjnych. Analizujemy i wybieramy najlepsze koncepcje i rozwiązania stylistyczne oraz funkcjonalne, dobieramy kolorystykę i materiały uwzględniając estetykę projektu, charakter otoczenia i całość koncepcji. O projektowaniu przeczytaj w zakładce PROJEKTOWANIE.

Oferta cenowa na Kuchnię zawiera następujące pozycje:

1. Koszt mebli z prowadnicą

2. Koszt wyposażenia dodatkowego (carga, oświetlenie itp.)

3. Koszt sprzętu AGD

4. Montaż – 15 % wartości mebli

Po podpisaniu umowy na wykonanie i montaż mebli między Państwem a Fabryką Wnętrz i po otrzymaniu zaliczki przystępujemy do uruchomienia produkcji. Osoba odpowiedzialna za proces realizacji Umowy z ramienia firmy będzie z Państwem w stałym kontakcie. Będzie koordynowała przebieg produkcji i przygotowanie Państwa lokalu do montażu. Będzie dbała o zgodny z harmonogramem przebieg procesu produkcji i o sprawny i szybki montaż. Obecność profesjonalnej osoby dedykowanej do Państwa realizacji, jak upewnia nas doświadczenie, jest kluczowym elementem w satysfakcjonującym Państwa finale naszej współpracy sukcesie. Gwarantuje perfekcyjną i pozbawioną błędów produkcję oraz szybki i dobrze wykonany montaż.

1. zaliczka w wysokości 45% wartości mebli i wyposażenia dodatkowego w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Zaliczka w wysokości 45% wartości AGD w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy.

3.Dopłata do 100% wartości mebli i wyposażenia dodatkowego oraz wartości AGD na co najmniej 7 dni przed datą montażu.

4. Zapłata za montaż w ciągu 5 dni po podpisaniu protokołu odbioru.

Wszystkie wpłaty dokonywane są przez Klienta na konto Fabryki Wnętrz

Jeżeli istnieją już w Państwa domu wcześniej wykonanie przyłącza hydrauliczne, gazowe czy elektryczne a wymagają one zmiany położenia z uwagi na uzgodniony, nowy projekt mebli kuchennych to wykonanie i koszt tych zmian obciąża Klienta.

Sprzęt AGD – posiadamy całą dostępną na rynku ofertę na sprzęt AGD. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu chcą Państwo zainstalować w zamówionej u nas kuchni sprzęt zakupiony inną drogą niż przez Fabrykę Wnętrz pobieramy opłatę w wysokości 250 zł brutto za montaż każdego urządzenia. Przypominamy, że jest to opłata za montaż a nie za podłączenie .Mając na uwadze obowiązujące normy bezpieczeństwa oraz wymogi zawarte w gwarancji podłączenia piekarników gazowych, płyt elektrycznych i gazowych są wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Również podłączenia wodno – kanalizacyjne wykonują hydraulicy. Fabryka Wnętrz współpracuje z takimi specjalistami i może wskazać ich jako podwykonawców. Wykonanie i koszt podłączeń obciąża Klienta

Wszystkie przedstawione informacje służą obu stronom Umowy, aby współpraca uwieńczona była sukcesem. Aby meble zostały wykonane precyzyjnie i zgodnie z projektem oraz zamontowane szybko, sprawnie i na czas. Realizacja Umowy na wysokim poziomie to satysfakcja dla obu stron.

Dla nas kolejne zadanie, w którym możemy zaprezentować swoje możliwości projektowe, wytwórcze i organizacyjne.

Dla Państwa wyczekiwany moment, kiedy wnętrze stanie się wymarzonym i pięknym miejscem do życia Prawdziwym Domem.